وی با اشاره به اینکه حماس یک راهبرد کنش خوشه‌ای را در پیش گرفته، گفت: این جریان در حوزه‌های امنیتی و نظامی با ایران کار می‌کند، در حوزه‌های دیپلماتیک و سیاسی با ترکیه و در حوزه‌های اقتصادی و مذاکراتی با قطر همکاری دارد. لذا حماس نوعی عقلانیت خوشه‌ای در پیش گرفته و تخم‌مرغ‌هایش را در سبد یک کشور قرار نداده است.

نسخه کامل در سایت اکویران