به گزارش اکوایران، عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز، 25 اردیبهشت ۱۴۰۳، در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته اظهار کرد: دولت با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت با این طرح مخالفت کردند. از ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن با ۷۶ رأی موافق، ۱۱۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند.

 تذکر عضو هیات رییسه مجلس درخصوص کاهش ساعت کاری ادارات

دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته را ۲ روز تعیین کرده بود، اما روز مشخصی در لایحه نیامده بود.

در گزارش کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده بود که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود.

در همین خصوص علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، در جریان بررسی لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلی پایان هفته در اخطار داد: دولت در لایحه خود ساعت کار کارمندان را ۴۲ و نیم ساعت تعیین کرده است که کمیسیون در گزارش خود این میزان را به ۴۰ ساعت کاهش داده است. این کار به معنای تحمیل بار مالی به دولت و کم شدن درآمد دولت است. قطعا شورای نگهبان ایراد وارد خواهد کرد. لذا این لایحه مجدد برای بررسی به کمیسیون ارجاع شود.