وى افزود: همچنین هیچ خلا قدرتی در ارتباط با ساختار بوجود نیامده است. ضمن این که حادثه‌ای که شکل گرفت منجر به چالش سیاسی یا امنیتی برای کشور نشده است.

به گفته این استاد دانشگاه به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از خلا قدرت کم شدت وجود دارد و اتفاقا زمینه لازم برای رقابت‌های انتخاباتی بین نخبگان را بوجود می‌آورد و در نتیجه فضا برای تقسیم مجدد قدرت بین گروه‌های سیاسی و برخی نخبگان که از قبل انگیزه لازم را داشتند به وجود آمده است.

وى توضیح داد: در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی به احتمال زیاد یک سری از کاندیداهای دوره‌های قبل مشارکت خواهند کرد. اما افراد نوظهور و افراد جوانی که در دوره آقای رئیسی تجربه وزارت را پیدا کردند نیز انگیزه کافی برای نقش‌یابی در فضای انتخابات را دارند.