همچنین به رفتار اصولگرایان در قبال تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، تنها نامزد اصلاح‌طلبان در این انتخابات پرداختیم که چگونه سیگنال وحدت از طرف آنها به همدیگر ارسال می‌شود و به نقش و اهمیت مصطفی پورمحمدی پرداختیم.