هرچند که به نظر می‌رسد شورای شهر تهران تمایل چندانی به احداث این مد حمل و نقل ندارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چه رقمی برای احداث تراموا پیش بینی شده است؟