لطف ا... فروزنده از مولد سازی املاک به عنوان یکی از تحولات مهم در دوره مدیریت جدید شهری یاد کرد و گفت: در سال 1401  رقم بودجه به 80 هزار میلیارد تومان رسید که نزدیک 140 در صد رشد بودجه داشتیم و در سال 1402 نیز تا پایان دی ماه بودجه محقق شد و برای اولین بار متمم 35 هزار میلیاردی نیز ارائه شد که نهایتا مبلغ 104 همت بودجه تا پایان سال محقق شد.

فروزنده معاون شهردار تهران بیان داشت: افزایش بودجه در چهار محور درآمدی از جمله عوارض ساختمان، توسعه و رونق پروانه ساختمان، که درآمد شهر سازی را به دنبال داشت، ارزش افزوده،در آمدهای پایدار، عوارض نوسازی و مولد سازی دنبال شد.

وی افزود: یکی از تحولاتی که در دوره  مدیریت آقای زاکانی دنبال شد، بحث مولد ساز املاک و تسویه با دستگاه های مختلف بود که توانستیم بخش قابل توجهی از  بدهی ها را تسویه نماییم؛ همچنین یک کار جدی با  بانک ها انجام شد که  در ذیل آن بستری فراهم شد که به  شهرداری تسهیلات ارائه دهند، البته شهرداری از دولت و دستگاه های دولتی هم مطالباتی دارد که مشخص شده است و  ان شاء ا... با حمایت رئیس محترم جمهور و هیات دولت در سال جاری وصول پیدا کند.