فارغ از کیفیت رویدادها، باید از خود پرسید که چرا تعداد رویدادهای استارتاپی روزبه‌روز در حال افزایش است و فایده رویداد چیست؟

آیا پنل‌های یک ساعته در یک سالن شلوغ برای ما ارزش ایجاد می‌کند؟ و ارزش شرکت در رویداهای استارتاپی به اندازه‌ای است که از وقت خود مایه گذاشت؟ آیا اطلاعات خاصی به ما اضافه می‌کند که نمی‌توان آن را از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دست آورد و ارتباط گرفتن با سخنران سخت است؟

در این قسمت از برنامه آپدیت، میثم زرگرپور در گفتگو با احمد واحدی در رابطه با افزایش رویدادهای استارتاپی پس از دوران کرونا و درخصوص اینفلوئنسران اکوسیستمی صحبت می‌کند.