امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در همایش چشم‌انداز ۱۴۰۳ به توضیح پیوند دنیای کریپتو با بدنه سنتی جوامع و مسیر پیش روی آن می‌پردازد و از فرصت‌های آن برای دنیای آینده و کشور ما صحبت می‌کند.
او تاکید می‌کند که روند دیجیتال شدن علی رغم مخالفت‌های متعدد بانک‌ها و بازیگران سنتی بسیار سریع‌تر از تصورات بوده است. راد به توضیح پیش‌بینی‌ها در مورد آینده جهان کریپتوها می‌پردازد.
مدیرعامل نوبیتکس در سخنرانی خود از وضعیت دارایی‌های رمزارزی در کشور می‌گوید و معتقد است این مدل دارایی‌ها در کشورهای توسعه نیافته محبوبیت و کارایی بیشتری دارد.