بهرام شکوری رییس انجمن سنگ ایران اظهار کرد: سیاست گذاری های نامناسبی در دولت های مختلف در حوزه مواد معدنی به ویژه حوزه سنگ ایجاد کرده اند. بخشی از عقب ماندگی ما در حوزه سنگ به سیاست گذاری های دولت، عملکرد فعالان اقتصادی و بخشی دیگر به خارج از مرزها و سیاست های خارجی دولت ها بر می گردد. ذخایر سنگ ما با ترکیه برابر می کند اما سنگ ما متنوع تر از آنها است و استقبال از سنگ های ایران در کشورهای منطقه و اروپایی بالاتر است. اما در سال های گذشته نتوانستیم سهم خوبی از بازار ۳۰ میلیارد دلاری این محصول داشته باشیم.