در این نشست مدیران به دستاوردها، اهداف نوبیتکس و استقبال و فراگیری رمزارزها در ایران و جهان اشاره کردند.

به گفته وحید شامخی مدیر توسعه کسب و کار نوبیتکس نرخ رشد کاربران نوبیتکس از متوسط رشد جهانی ۳ درصد بیشتر بوده است.

امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس عنوان کرد: امروزه کریپتو و رمز دارایی ها واقعیت پذیرفته شده هستند و راه خود را در میان افراد بسیاری باز کرده و تبدیل به یک نظام مالی جدید برای سرمایه گذاری، وام گرفتن، نظام پرداخت و سایر نیازهای مالی شده است.

او افزود: دیگر صحبت از حذف چنین دارایی نیست بلکه صحبت از رشد آن است.