به گزارش اکوایران، داده‌های مرکز آمار از کشتارگاه‌های کل کشور نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در کشور در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته و نسبت به آذر ماه سال جاری کاهش یافته است.

بررسی روند عرضه گوشت کشور حاکی از آن است که گوشت قرمز در پایین‌ترین سطح عرضه از انتهای خرداد ماه ۱۳۹۹ قرار گرفته است. به عبارتی عرضه گوشت قرمز کشور پایین‌ترین سطح را در ۴۴ ماه اخیر به ثبت رسانده است. به بیان دیگر می‌توان گفت عرضه گوشت قرمز در دی ماه امسال به سطح دوران پاندمی کرونا در کشور رسیده است که در صورت عدم کنترل می‌تواند نگران کننده باشد.

کاهش بیش از ۳ هزار تن گوشت قرمز نسبت به آذرماه

آخرین آمارهای عرضه گوشت قرمز در کشور حاکی از آن است که عرضه گوشت قرمز در دی ماه سال گذشته ۴۱ هزار تن بوده که با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به سال جاری به ۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

بر اساس این آمارها، عرضه گوشت در ماه گذشته ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن بوده است که با کاهش ۳ هزار و ۳۰۰ تنی در دی‌ماه امسال همراه بوده است.

کاهش عرضه گوشت گوسفند در دی ماه

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد عرضه گوشت گوسفندی در دی ماه سال گذشته ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن بوده است که با کاهش ۲۹ درصدی به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن در دی ۱۴۰۲ رسیده است.

از سوی دیگر می‌توان مشاهده کرد عرضه گوشت گوسفندی در دی‌ماه امسال نسبت به ماه گذشته خود کاهش حدود ۹۰۰ تنی داشته است.

021121

عرضه گوشت گاو و گوساله به سطح ۱۸ هزار تنی رسید

یکی دیگر از انواع گوشت قرمز، گوشت گاو و گوساله است که مصرف زیادی در کشور دارد. عرضه این گوشت در دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن گزارش شده که با کاهش بیش از ۳ هزار تن در دی امسال مواجه شده است. بر این اساس عرضه گوشت قرمز گاوی در دی سال جاری معادل با ۱۸ هزار و ۲۰۰ تن بوده است.

آمار عرضه گوشت قرمز در آذر ماه گویای آن است که عرضه گوشت گاو و گوساله در آذر امسال نزدیک به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن بوده که کاهش ۱۰.۷ درصدی را در دی امسال تجربه کرده است.

021121

روند کاهشی عرضه گوشت در ۴۴ ماه گذشته

روند عرضه گوشت در کشور گویای آن است که عرضه گوشت قرمز در دی ماه امسال پایین‌ترین سطح را در ۴۴ ماه اخیر داشته است. پیش از این پایین‌ترین سطح عرضه گوشت قرمز مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۹ و معادل ۳۰ هزار تن بوده است. همچنین بررسی دی‌ماه‌ سال‌های گذشته نیز حاکی از آن است که عرضه گوشت قرمز در پایین‌ترین سطح از دی ماه ۹۹ تا کنون قرار گرفته است. به بیان دیگر سطح عرضه گوشت در کشتارگاه‌های کشور در سطح بحران کرونا در کشور قرار دارد که این اتفاق می‌تواند نگران کننده باشد.

همچنین انتظار می‌رود این کاهش در عرضه گوشت قرمز در کشور باعث افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شود مگر اینکه دولت با واردات گوشت قرمز بازار گوشت را کنترل کند. در اینصورت امکان این وجود دارد که قیمت گوشت قرمز در بازار وارد روند افزایشی نشود و تحت کنترل قرار بگیرد.