به گفته او این واگن‌ها و اتوبوس‌ها می توانند مشکلات انباشت شده در یک دهه گذشته را برطرف کنند . آقامیری بدترین اتفاق سال ۱۴۰۲ را هم بدعهدی خودروسازان در تحویل اتوبوس ها دانست.