اما چرا با وجود این پتانسیل عظیم، هنوز شاهد سهم ناچیزی از ایران در بازار جهانی مس هستیم؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته و ریشه این مشکل را در جهت گیری غلط دولت‌ها در سال‌های گذشته می‌داند.

تمرکز بر تولید کاتد و عرضه آن به صنایع داخلی با قیمت ارزان، نه تنها منجر به توسعه زنجیره ارزش مس نشده، بلکه فرصت‌های صادراتی را نیز از کشور گرفته است.

راه حل چیست؟