چین با تسلط بیش از ۸۰ درصدی بر زنجیره تأمین پنل‌های خورشیدی، در حال حاضر پیشتاز این صنعت است.

ایالات متحده عملاً هیچ یک از قطعات مورد نیاز برای تولید پنل‌های خورشیدی را نمی‌سازد و به شدت به چین وابسته است.

ایالات متحده برای رقابت با چین، بر ایجاد زنجیره تأمین داخلی خود تمرکز کرده و از قانون کاهش تورم برای حمایت از تولید پنل‌های خورشیدی در داخل کشور استفاده می‌کند.