علی رضاپور در این قسمت از مارکت تایمز از اثرات رشد نقدینگی، هیجانات حوزه هوش مصنوعی و بازدهی اوراق‌قرضه‌ها بر بازار سهام صحبت می‌کند.