از طرفی جلسه اوپک پلاس و تمدید کاهش عرضه نفت هم نتوانست قیمت آن را بالا بکشد.

اما علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است که عدم وحدت نظر در بین اعضای اوپک پلاس و افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا،‌ ایران و ونزوئلا اثر به سزایی در کاهش قیمت این کامودیتی داشته است.