پیش‌بینی امروز بازار بعد از چندین بار تغییر موضع، شروع کاهش نرخ بهره از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است که علی رضاپور،تحلیلگر بازارهای مالی در این باره توضیح می‌دهد.