به گزارش اکوایران، ابتدای ۱۴۰۲ برخی کارشناسان سال خوبی را برای ساخت و ساز پیش بینی نکردند. اتفاقی که سعید سعادتمند فعال حوزه ساخت و ساز در ماه پایانی سال تحقق آن را تایید می‌کند.

او با اشاره به اینکه تعداد سازندگانی که فعالیت خود را در سال جاری کاهش داند، محسوس بوده است، از ناهماهنگی سیاست‌های پولی و سیاست‌های حوزه مسکن گفت.

این کارشناس مسکن، تامین مالی را یکی از ابرچالش‌های حوزه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و به پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

این فعال حوزه ساخت و ساز، عملکرد دولت در حوزه نهضت ملی مسکن را نیز تشریح کرد.

ساخت و ساز در سالی که گذشت چطور پیش رفت؟ چه تصویری از بازار مسکن برای ۱۴۰۳ برآورد می‌شود؟

#متراژ