اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران یکی از تفاوت‌های اصلی این طرح با طرح‌های گذشته را شروط پیش‌بینی شده برای اجرای آن می‌داند.

او می‌گوید: این طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازی و پس از بررسی‌های لازم به منظور ضرورت آن، اجرایی می‌شود.

او تاکید می‌کند: برای اجرای این طرح نرخ تورم باید به محدوده خاصی در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها از سوی مالکان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.

او به این سوال پاسخ داده است که چگونه مجلس برای یک مسأله اقتصادی، از ابزار قیمت‌گذاری استفاده کرده است.

نسخه کامل در تلگرام 

نسخه کامل در سایت