شرکت پتروشیمی مارون به عنوان بزرگترین شرکت الفینی بازار سرمایه شناخته میشود.

مارون از بین شرکتهای برتر بازار سرمایه، جایگاه سیزدهم را به خودش اختصاص داده و دارای ارزش بازاری ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است.

اما سهامدار اصلی مارون کیست؟

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به همراه زیرمجموعه های خود با ۲۹ درصد بیشترین درصد مالکیت مارون را در اختیار دارد.