به گزارش اکوایران، نرخ مشارکت یکی از مفاهیم اساسی بازار کار بوده و نشان می دهد چه نسبتی از مجموع افراد در سن کار، به دنبال شغل بوده و انگیزه ورود به بازار کار را داشته اند.

داده های منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در سال 1402 حدود 41 درصد بوده است. این رقم حاکی از آن است که در سال 1402 از هر 10 فرد 15 ساله و بیشتر، حدود 4 نفر به جست و جوی شغلی پرداخته اند. البته این رقم در استان های مختلف یکسان نبوده است.

در سال 1402، ‌زنجانی ها برای 4 فصل متوالی بیشترین تمایل را برای حضور به بازار کار داشته اند. در مقابل در ایلام و کهگیلویه و بویراحمد نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از 35 درصد بوده و انگیزه حضور مردم به فعالیت در بازار کار در مقایسه با دیگر استان‌ها کمترین سطح را به ثبت رسانده است. در ادامه نرخ مشارکت اقتصادی این استان ها در فصل های مختلف بررسی شده است.

در سال 1402 از هر 100 فرد در سن کار چند نفر تمایل به اشتغال داشته اند؟

نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مفاهیم اساسی بازار کار است که نشان می دهد از مجموع افراد 15 ساله و بیشتر،‌ چند نفر تمایل به حضور در بازار کار داشته و با این هدف به جست و جوی شغلی پرداخته‌اند. بالا بودن نرخ مشارکت معمولا به معنای افزایش توانمندی اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است. افزون بر آن نرخ مشارکت بالا نشان دهنده رونق بازار کار و فرصت های شغلی مناسب است،‌ در حالی که نرخ مشارکت پایین ممکن است نشانگر مشکلات و تضعیف بازار کار باشد.

نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد در سال 1402 میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور 41.2 درصد بوده است. این رقم بدان معناست که در سال 1402 از هر 100 فرد در سن کار (15 ساله و بیشتر)،‌ حدود 41 نفر تمایل به حضور در بازار کار داشته و در این راستا به جست و جو پرداخته اند. البته این رقم مربوط به میانگین مشارکت اقتصادی در کل کشور بوده و در استان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

در ادامه به این سوال پرداخته شده که کدام استان‌ها بیشترین و کدامیک کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در سال 1402 داشته اند. پیش از آن لازم است توجه شود که مرکز آمار ایران این نرخ را به صورت فصلی ارائه می دهد. دلیل این امر آن است که برخی مشاغل نظیر امور مربوط به کشاورزی در فصولی مانند بهار رونق داشته و در زمستان در رکود به سر می برند.

030118

زنجان،‌ رکورد دار بیشترین نرخ مشارکت در 4 فصل متوالی

شواهد آماری نشان می‌دهد در سال 1402 استان زنجان برای 4 فصل متوالی، ‌رتبه نخست بالاترین نرخ مشارکت را در میان 31 استان کشور به خود اختصاص داده است. افزون بر آن زنجان تنها استانی است که نرخ مشارکت اقتصادی بالای 50 درصد را به ثبت رسانده است. به بیان دقیق تر در سال 1402 میانگین نرخ مشارکت در استان زنجان 50.6 درصد گزارش شده است. این رقم حکایت از شرایط خوب بازار کار در این استان داشته و نشان می دهد از هر 2 فرد در سن کار در استان زنجان،‌ یک نفر تمایل و انگیزه کار کردن داشته و با این هدف به دنبال کار بوده است.

تنوع مشاغل صنعتی اعم از صنایع فلزی، نساجی و غذایی، شرایط آب و هوایی مساعد برای مشاغل کشاورزی و دامپروری،‌ تنوع مشاغل خدماتی و رونق گردشگری به دلیل وجود جاذبه های طبیعی، رونق مشاغل خانگی و صنایع دستی را می توان یکی از دلایل بالا بودن نرخ مشارکت در استان زنجان دانست. افزون بر آن ایجاد ظرفیت های شغلی جدید از طریق اجرای طرح هایی نظیر تبصره 18و اعطاء تسهیلات به مشاغل خانگی از دیگر عواملی است که در سال گذشته بر بهبود نرخ مشارکت استان زنجان اثرگذارده و فضای ورود به بازار کار را مثبت نموده است.

رقابت ایلام و کهگیلویه در ثبت کمترین نرخ مشارکت سال 1402

در بهار 1402، نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام به 32.8 درصد رسیده است. این رقم کمترین نرخ مشارکت اقتصادی ثبت شده در میان استان ها در بهار محسوب می شود. البته سطوح مشارکت در سال 1402 ارقام کمتری را نیز به خود دیده است.

در تابستان همین سال نرخ مشارکت در استان کهگیلویه و بویراحمد به سطح 32.5 درصدی رسید و در ادامه این سیر نزولی این رقم در پاییز بر سکوی 31.1 درصدی قرار گرفته است. بدین ترتیب استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در سال 1402 در میان استان ها به خود اختصاص داده است.  

استان ایلام که در بهار همین سال کمترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داده بود در زمستان باردیگر نرخ مشارکت 31.4 درصدی را به ثبت رسانده و بر سر اتخاذ جایگاه نخست کمترین نرخ مشارکت با کهگیلویه به رقابت پرداخته است.