به گزارش اکوایران، بخش صنعت یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی محسوب می‌شود. این بخش به وسیله تولید کالا و خدمات، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه فناوری به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند. افزون بر آن به دنبال رونق این بخش، تقاضای نیروی کار در کشور بیشتر شده و این رخداد منجر به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه می‌شود.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در زمستان 1402 از هر 100 مرد ایرانی، 35 نفر مشغول کار صنعتی بودند. سهم اشتغال مردان در بخش صنعت در این برهه نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1401 افزایش یافته است. البته این نرخ در میان استان‌های مختلف یکسان نیست.

در «یزد» و «مرکزی» بیش از نیمی از مردان شاغل، در بخش صنعت مشغول فعالیت بودند. بدین ترتیب این 2 استان بیشترین مقدار از سهم اشتغال مردان در بخش مذکور را از آن خود کرده‌اند. در هشت استان کشور نظیر آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز این سهم کمتر از 30 درصد گزارش شده است. از میان این استان‌ها 7 ناحیه در مناطق مرزی کشور قرار داشته‌اند. در ادامه به بررسی سهم اشتغال مردان در بخش صنعت در میان 31 استان کشور در زمستان 1402 پرداخته شده است.

افزایش سهم اشتغال مردان در بخش صنعت در زمستان 1402

بخش صنعت یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی محسوب می‌شود. این بخش به وسیله تولید کالا و خدمات، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه فناوری به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند. افزون بر آن به دنبال رونق این بخش، تقاضای نیروی کار در کشور بیشتر شده و این رخداد منجر به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه می‌شود.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان 1402، جمعیت شاغل در بخش صنعت نسبت به کل گروه شاغلین، در میان مردان سطح بالاتری نسبت به زنان داشته است. به بیان دقیق‌تر، در این برهه زمانی، سهم اشتغال مردان در بخش صنعت با افزایش 0.6 واحد درصدی نسبت به زمستان 1401، به 35 درصد رسیده است. این رقم بدان معناست که از هر 100 مرد شاغل ایرانی، 35 نفر مشغول کار صنعتی بوده‌اند. این در حالی این است که این رقم در میان زنان کمتر از 30 درصد گزارش شده است.

آنچه تاکنون مطرح شده، یک تصویر کلی از سهم اشتغال مردان در بخش صنعت است. این رقم در میان استان‌های مختلف سطوح متفاوتی داشته که در ادامه به آن اشاره شده است.

030225

بیش از نیمی از مردان یزدی، مشغول کار صنعتی

برآوردها نشانگر آن است که سهم اشتغال مردان در بخش صنعت در 16 استان بیشتر از میانگین کل کشور بوده است. «یزد» با ثبت سهم 52.1 درصدی از شاغلین مرد در بخش صنعت، رتبه نخست را نسبت به دیگر استان‌ها از این حیث به خود اختصاص داده است.

«مرکزی» نیز در حالی در رده دوم قرار گرفته که سهم 50 درصدی از اشتغال مردان در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب در زمستان 1402، در 2 استان کشور، نیمی از شاغلین مرد حاضر در بازار کار، در بخش صنعت اشتغال داشته‌اند. در سایر استان‌ها این نرخ کمتر از 47 درصد داشته است.

سهم اشتغال مردان در بخش صنعت در استان‌های مرزی

بررسی‌ها حاکی از آن است که در هشت استان کشور، سهم اشتغال مردان در بخش صنعت کمتر از 30 درصد اعلام شده است. این استان‌ها شامل «اردبیل»، «بوشهر»، «گیلان»، «هرمزگان»، «کردستان»، «کرمان»، «کرمانشاه» و «آذربایجان غربی» بود.

مشاهدات نشان می‌دهد که هفت مورد از استان‌های یاد شده مرزی بوده و کمترین سهم از اشتغال مردان در بخش صنعت را از آن خود کرده‌اند. استان «آذربایجان غربی» با کسب سهم 22 درصدی، کمترین مقدار این رقم را به خود اختصاص داده است.

سهم مردان از اشتغال صنعتی در 11 استان کاهش یافت

مقایسه تغییرات سهم اشتغال مردان در بخش صنعت در زمستان 1402 نسبت به زمستان 1401 نشان می‌دهد که در 11 استان کشور، این رقم رفتار کاهشی در پیش گرفته و کمتر شده است. «کرمانشاه» با ثبت کاهش 3.3 واحد درصدی بیشترین مقدار این نزولی را به خود اختصاص داده است.

در مقابل در باقی استان‌ها، اشتغال مردان در بخش صنعت در بازه زمانی بررسی شده رو به افزایش رفته است. اردبیل با ثبت افزایش 5.1 واحد درصدی و یزد با ثبت صعود 4.7 واحد درصدی بیشترین تغییر فزاینده را در این برهه زمانی در میان استان‌های مختلف از آن خود کرده‌اند.

030225