بر اساس گزارش میدانی «اکوایران» حجم معامله در بازار ارز فردوسی برخلاف هفته گذشته بالا بود. به گفته فعالان بازار، ترس از ریزش بیشتر موجب روانه شدن مردم به بازار و اشتیاق فروش شد. 

 گزارش «اکوایران» را ببینید.