در ادامه به بررسی تایید و تکذیب‌های استعفای قالیباف اصل می‌پردازیم و شایعه استعفای وزیر اقتصاد را بررسی می‌کنیم.‌

دو کارت زرد ظریف از مجلس و بررسی سقوط بورس هم از دیگر سوژه‌های مهم روزنامه‌های صبح امروز ایران هستند.