اکوایران در گزارش تصویری امروز، به رفتار رشد گروه صنعت با احتساب نفت و بدون احتساب طلای سیاه پرداخته و بررسی کرده که پس از وقایع مهم مثل «امضای برجام» و «روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا» رشد صنعت ایران بیش‌تر وابسته به کدام بخش بوده است.