آف‌شور مفهوم تجاری هم دارد که به معنی نقل مکان از محلی به محل دیگر برای کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است.

در ایران بعد از یکسان ارزی در دهه هشتاد، بانک مرکزی در کیش یک بازار اف‌شوری راه انداخت که نسبت به سرزمین اصلی ورود و خروج ارز و حتی نرخ اون منعطف‌تر بود و حتی نرخ بازار تهران از بازار کیش مدیریت می‌شد. در دوره احمدی نژاد با اولین تکانه ارزی بازار اف شور تعطیل شد.

اما در اوایل دهه ۹۰ اکبر ترکان از برنامه دولت برای راه‌اندازی آف‌شور بانک‌ها در مناطق آزاد خبر داد. بعد از اون و در دولت سیزدهم، خبرهایی شنیده شد که بانک مرکزی قصد دارد، ریال آف‌شور را وارد مناسبات تجاری کشور کند.