به گزارش اکوایران، از همان ابتدا دولت با او ساز مخالف کوک کرد و برای کنار رفتن او از این جایگاه به هر اقدامی دست زد.

او در مقابل دوربین اکو ایران به روایت آنچه بر او‌گذشت و‌ دلایل کنار رفتنش از ریاست اتاق پرداخته است. علاوه بر این سلاح ورزی در گفت و‌گو با امیرحسین خالقی چالش‌های رابطه دولت و‌ بخش خصوصی را نیز از دید خود تشریح کرده است.

این فعال بخش خصوصی بر نقش قدرت و استقلال اتاق بازرگانی در توسعه و حل مسائل تحریمی تاکید کرده و تبیین می‌کند که چگونه این بدنه بخش خصوصی می‌تواند به پیشبرد اقتصاد کشور کمک کند.