به گزارش اکوایران، در سال 1402، بانک مرکزی جمهوری در راستای وظایف خود و به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، بیش از 178 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به 8 بانک کشور اعطا کرد. این گزارش به بررسی جزئیات این خطوط اعتباری، اهداف و موارد استفاده آنها می‌پردازد.

با توجه به اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش آمار مربوط به خطوط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها در اسفند ماه منتشر نشده، آمارهای 11 ماهه نخست سال 1402 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رونق در سایه حمایت بانک مرکزی

در سال 1402 بیش از 178 همت خط اعتباری به 8 بانک کشور به تفکیک 6 بانک دولتی و دو بانک غیردولتی پرداخت شد که این بانک‌ها شامل بانک کشاورزی، سپه، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، ملی، صنعت و معدن و مسکن بوده است.

مهم‌ترین علت استقراض و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در جهت رفع ناترازی و کسری نقدینگی است، میزان این استقراض در سال 1401 به سطحی رسید که در بودجه 1402، بانک مرکزی موظف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها را افشا و برای عموم منتشر کند.

photo_2024-03-11_13-10-27

تیرماه، ماه رونق خطوط اعتباری

از خرداد ماه سال 1402 پرداخت خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها آغاز شده و هشت بانک کشور تا پایان بهمن ماه توانسته‌اند از بانک مرکزی استقراض کنند. آمارها نشان می‌دهد طی ماه‌های مرداد، آذر و دی ماه هیچ خط اعتباری به بانک‌ها داده نشد.

بیشترین میزان پرداخت خط اعتباری در سال 1402 مربوط به تیر ماه بوده، به طوری که طی این ماه بانک‌ها بیش از 103 همت خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت کردند.

ضمانت سازمان برنامه و بودجه، پشتوانه خطوط اعتباری

در بودجه سال 1402 تاکید شد که اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

در مجموع در سال 1402 (11 ماهه نخست) 13 خط اعتباری به ارزش 178 هزار و 273 میلیارد تومان در راستای اهدافی از جمله «اجرای سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، «ادامه اجرای طرح ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه»، «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» و رفع ناترازی و کسری نقدینگی به بانک‎‌ها پرداخت شد.

در میان 8 بانک دریافت کننده خط اعتباری از بانک مرکزی، دو بانک دولتی کشاورزی با سهم تقریبا 41 درصدی و سپه با سهم تقریبا 40 درصدی بخش قابل توجهی از خطوط اعتباری را به خود اختصاص دادند.

بانک کشاورزی در مجموع طی 11 ماهه نخست سال 1402 بیش از 73 همت خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت کرد که نسبت به دیگر بانک‌ها در صدر قرار دارد.

همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه بابت 10 خط اعتباری از 13 خط اعتباری پرداخت شده توسط بانک مرکزی در دوره مورد اشاره، تضمین نامه ارایه کرده و تعهد بازپرداخت خط اعتباری‌ها را به عهده گرفته، که بر اساس آن می‌توان گفت سازمان برنامه و بودجه بزرگترین و اصلی‌ترین ضامن خطوط اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

photo_2024-02-28_11-27-46