به گزارش اکوایران و بر اساس داده‌های بانک مرکزی، آماری اولیه از میزان تسهیلات اعطایی بابت ازدواج و فرزند از ابتدای سال 1403 تا 9 اردیبهشت ماه اعلام شده است.

بر این اساس در مجموع حدود 4 همت تسهیلات بابت فرزندآوری و حدود 1.5 همت بابت ازدواج از ابتدای سال تا تاریخ مذکور به پرداخت رسیده است. همچنین محاسبات نشان می‌دهد حدود 2.75 همت ارزش تسهیلات اعطایی بابت ودیعه مسکن از ابتدای سال جاری بوده است. 

ارزش تسهیلات اعطایی بابت ازدواج و فرزند آوری

 به‌طور کلی دولت میزان وام ازدواج در سال جاری را معادل 300 میلیون تومان برای زوج‌های بالای 25 و زوجه‌های بالای 23 سال و 350 میلیون تومان برای زوجین زیر سنین مذکور در نظر گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تا کنون مجموعا حدود هزار و 554 میلیارد تومان بابت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

علاوه بر این موضوع، در پی تشکیل ساختار مشوق فرزندآوری، تسهیلاتی نیز بابت فرزندآوری در نظر گرفته شد که بر اساس آن برای فرزند اول متولد بعد از سال 1399 معادل 40 میلیون تومان، فرزند دوم 80 میلیون تومان، فرزند سوم 120 میلیون تومان، فرزند چهارم 150 میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر از آن 200 میلیون تومان در سال 1403 اعلام شده است. آمارهای اولیه بانک مرکزی حاکی از آن است که از ابتدای فروردین تا 9 اردیبهشت 1403 مجموعا حدود 4 هزا رو 84 میلیارد تومان بابت تسهیلات فرزندآوری به پرداخت رسیده است که حدودا بیش از 2.5 برابر کل تسهیلات پرداخت شده بابت ازدواج است. 

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1402 مجموعا حدود 158 همت ارزش تسهیلات ازدواج پرداختی و حدود 46 همت ارزش تسهیلات فرزندآوری بوده که در قالب قرارداد قرض‌الحسنه انجام شده است.

1403021101

اعطای حدود 2.75 همت اعتبار بابت ودیعه مسکن

بانک مرکزی طی آخرین اخبار خود اعلام کرده که از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن در تیر ماه 1401 تا 9 اردیبهشت 1403 مجموعا حدود 33.1 همت تسهیلات به بیش از 500 هزار متقاضی پرداخت شده است. آخرین آمار منتشر شده از این نهاد پولی، حاکی از آن است که حدود 19.1 همت از این مبلغ در 1402 و حدود 11.5 همت در 1401 پرداخت شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد ارزش تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حدود 2.75 همت بوده است.