به گزارش اکوایران، سهام شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران با نماد کیمیا شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در حال حاضر هزار و 445 میلیارد تومان است و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان با مالکیت بیش از 37 درصد از سهام کیمیا، سهامدار اصلی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران است.

سهام شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در انتهای زمستان سال گذشته عرضه شد و بازار سهم سود قابل توجهی را تا قله اردیبهشت ماه از این نماد برد. با این حال روند قیمتی سهام کیمیا پس از ریزش شاخص کل نزولی شد و در حال حاضر نیز در سطحی 26 درصد کمتر از قیمت عرضه سال گذشته قرار دارد.

افزایش 39 درصدی فروش کیمیا در 11 ماهه 1402

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در سال جاری با افزایش درآمدزایی مواجه است. شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در سال 1400 با 708 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 59 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. کیمیا در سال 1401 بیش از 25 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 885 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه 74 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. 

021222

چرا لحن پاول تغییر کرد؟

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در 11 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی بهتری نسبت به 11 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای بهمن ماه امسال 833 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 601 میلیارد تومانی 11 ماهه ابتدایی سال 1401  افزایش 39 درصدی و به زبان دیگر، رشد 232 میلیارد تومانی داشته است. در این 11 ماهه، بیشترین میزان فروش به آذر ماه با 217 میلیارد تومان تعلق گرفته است.

ریزش 38 درصدی سود خالص کیمیا!

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در پاییز امسال سود خالص 70 میلیارد تومانی به ثبت رساند؛ در حالی که تابستان امسال زیان خالص 19 میلیارد تومانی به ثبت رساند. روند سودسازی فصل بهار و تابستان نیز قابل توجه بوده است. شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در بهار و تابستان امسال به ترتیب توانست 31 درصد بیشتر و 35 درصد کمتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزایی کند و در نهایت سود خالص 35 میلیارد تومانی در این شش ماهه به ثبت رساند.

021222

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در 9 ماهه سال جاری با افزایش 27 درصدی درآمدزایی که به 677 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 529 میلیارد تومانی داشته، 89 درصد کمتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص ساخته است. شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در 9 ماهه سال قبل 170.5 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال با کاهش 38 درصدی به 105 میلیارد تومان سود خالص رسیده است.

منطق اقتصادی؛ محرک بازارها