به گزارش اکو ایران، خودروسازی سایپا خود را آماده می کند تا از 17 اسفند 1402  (فردا) طرح فروش سه محصول خود را آغاز کند. این طرح فروش نارنجی های جاده مخصوص به صورت پیش فروش برگزار می شود. آن طور که به نظر می رسد خودروسازی سایپا این طرح فروش خود را تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دهد.

برگزاری این طرح از سوی خودروسازی سایپا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال را می توان عیدی این خودروساز به متقاضیان خودرو قلمداد کرد.   

اطلس G، کوییک GX-L و ساینا S سه محصولی هستند که سایپایی ها آنها را پشت ویترین قرار می دهند.

از آنجایی که این طرح به صورت پیش فروش برگزار می شود بنابراین متقاضیان بخشی از قیمت خودرو را به صورت پیش پرداخت به حساب های تعیین شده از سوی مدیران سایپا واریز می کنند.

مبلغ پیش پرداخت برای در اختیار گرفتن اطلس G، از سوی مدیران فروش این خودروسازی حدود 200 میلیون تومان تعیین شده است.

متقاضیانی که قصد در اختیار گرفتن کوییک GX-L را دارند نیز باید پیش پرداخت حول و حوش 182 میلیون تومانی را به حساب سایپا واریز کنند.

ساینا S نیز با پیش پرداخت نزدیک به 168 میلیون تومانی در این طرح فروش نوروزی حاضر است.

آن طور که اطلاعیه سایپا نشان می دهدبازه تحویل اطلس G و ساینا S شهریور تا دی 1403 اعلام شده است.

متقاضیان کوییک GX-L نیز توجه داشته باشند خودروی مورد نظر آنها در بازه مهر تا آذر سال آینده به آنها واگذار می شود.

قیمت نهایی خودروهای عرضه شده نیز همزمان با تحویل خودروها از سوی مدیران فروش سایپا به متقاضیان اعلام می شود و آنها باید الباقی قیمت خودرو را پیش از تحویل گرفتن بر اساس قیمت روز پرداخت کنند.

خودروسازی سایپا در مورد رنگ خودروهای عرضه شده در اطلاعیه خود توضیحی نداده است.

این طرح فروش خارج از سامانه یکپارچه برگزار می شود و متقاضیان باید برای در اختیار گرفتن خودروهای عرضه شده به سایت فروش خودروسازی سایپا مراجعه کنند.