وی ادامه داد: خروجی ابر قدرت بودن در دو مولفه اساسی است، اول آنکه آنچه را که می خواهد محقق می کند و انچه که نمی خواهد را جلوی آن را می گیرد. افول آمریکا از زمانی شروع شد که نتوانست در این راستا اهداف خود را محقق کند. این که مکرون می‌گوید غرب به پایان خود رسیده و نمی‌توانیم با مدل قبل دنیا را اداره کنیم اعتراف به شکست نظم نوینی بود که مطرح می کردند.