علی بیت‌الهی، مدیر بخش مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید از نظر علمی هر نوع پایین رفتن زمین از نظر ارتفاعی به فرونشست مشهور است.

او در گفت‌وگو با «اکوایران» تاکید می‌کند: «پس فروریزش‌هایی که از آن صحبت می‌شود هم عملا تعریف مشابهی با فرونشست دارد اما از نظر مکانیزم، فروچاله، فرونشست‌های آنی و ناگهانی هستند که با تخریب سطح زمین هم همراه می‌شوند و محدوده و مساحت زون‌های فروریزش کرده محدود است اما در فرونشست طول زون، به بیش از ۶۰ کیلومتر می‌رسد.»

او معتقد است که تفاوت میان فرونشست و فروریزش از نظر وسعت و سرعت است.