دارایی بانک‌های بورسی تجدید ارزیابی می‌شود. مدیران عامل بانک‌های بورسی، یعنی بانک‌های ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، پارسیان و اقتصاد نوین به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سازمان بورس فراخونده شده‌اند.

یک عضو شورای عالی کار خبر داده که نمایندگان کارگری این شورا از شورای نگهبان خواسته‌اند تا افزایش سن بازنشستگی را لغو کند. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفته تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می‌شود، دولت و مجلس بفکر افزایش سن بازنشستگی می‌افتند. این در حالی است که بدهی دولت از یک طرف، عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم از طرف دیگر و عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیررسمی، تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده.

در ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه بندی وجود دارد که طبق آن و با هدف ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و افزایش انگیزه در کشاورزان قرار است قیمت تضمینی محصولات اساسی بر مبنای نرخ‌های جهانی و نرخ ارز در مرکز مبادله تعیین شود. حال این سوال مطرح است که مبنای قیمت محصولات اساسی کشاورزی ایران ارزی خواهد شد؟

رییس کل بانک مرکزی که به سوریه سفر کرده خبر داده به زودی دلار از روابط اقتصادی دو کشور حذف می‌شود و بانک ایرانی که قرار است در سوریه راه اندازی شود زمینه رشد مناسبات و همکاری تجاری دو کشور را فراهم خواهد کرد.