به گزارش اکوایران، در آخرین روز معاملاتی هفته ارزش معاملات کل بازار سهام با افزایش 129 درصدی به رقم 13 هزار و 75 میلیارد تومان رسید.

صعود معاملات خرد 

روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد سهام رشد کرد و به بیشترین رقم در دو هفته اخیر رسید. ارزش معاملات خرد با افزایش 17 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 996 میلیارد تومان رسید که 38 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 4 هزار و 556 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 578 میلیاردی هفته پیشین، افت 0.5 درصدی داشته است.

ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 6 هزار و 176 میلیارد تومان بود که 47 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

سهم‌های پُرمعامله

در معاملات امروز نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 117 میلیارد تومان بود.

پس از خگستر، خبهمن بیشترین ارزش معاملات را داشت و نماد شستا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن کالا و انرژی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات امروز خبهمن (خودروسازی بهمن) با تعداد 529 میلیون و 740 هزار و 45 سهم در صدر قرار گرفته است. خگستر در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد بانکی وبملت و وتجارت در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

بورس