وی ادامه داد: این در حالی است که محاسبه حقوق دولتی در سال‌های اخیر محل اختلاف بین معدنی‌ها و وزات صمت است. محاسبه حقوق دولتی مدت هاست که محل بحث است، عادلانه این است که هر معدن به طور خاص بررسی شود.