محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر حقوق بین‌الملل می‌گوید امروز روسیه نیاز به حمایت متقابل از جهان عرب دارد؛ زیرا این کشور خود را وارد وادی‌های سختی کرده است. 

وی افزود:« روسیه ابتدا اوستیا و آبخازیا را از گرجستان گرفت، سپس کریمه را از اوکراین و در نهایت وارد جنگ با اوکراین شد. روسیه علیه تمامیت ارضی کشورهای مستقل اقدام کرده و هنجارهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند.» 

به گفته این کارشناس، چنین مسائلی باعث شده روسیه دچار انزوای بین‌المللی شود و برای خروج از آن به سمت جهان عرب به ویژه امارات که موقعیت اقتصادی خوبی دارد، حرکت کند.

بهمنی‌قاجار تاکید کرد که ایران هم موازنه را رعایت نکرد؛ زیرا ما باید به روسیه می‌فهماندیم که اگر به سمت امارات برود، ممکن است ایران را به عنوان همسایه آبی خود از دست بدهد.