۲۱ بهمن ۱۳۵۳: پالایشگاه صادراتی ایران در پاکستان: مذاکرات اقتصادی ایران و پاکستان برای ساخت پالایشگاه صادراتی ایران در این کشور آغاز شد.

۲۳ بهمن ۱۳۷۳: ایران رنوساز شد: میدل ایست اکونومیک دایجست، چاپ لندن از برنامه ریزی ایران برای ساخت خودروی سواری رنو پنج خبر داد. این نشریه قیمت این خودرو در ایران را هم اعلام کرد.

۲۱ بهمن ۱۳۸۳: ژاپن بزرگترین مشترین محصولات پتروشیمی ایران. طبق اعلام مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، ژاپن بزرگ‌ترین مشتری محصولات پتروشیمی ایران است.