در آسیب‌شناسی انجام گرفته در کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی معاونت حقوقی دادگستری استان تهران بر روی ۱۴ بند از مصوبه شورای عالی بورس ۳۶ ایراد وارد شده است.

بهروزی معاون قضایی و دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران اعلام کرده است که این آسیب‌شناسی را جهت اطلاع ریاست قوه قضاییه ارسال کرده است.

کرمان موتور در بورس کالا ۱۰۰ دستگاه خودروی کی ام سی را عرضه کرد که نهایتا ۸ دستگاه به قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت.

اخابر نیز از افزایش ۱۶۹۴ درصدی ارزش خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داده است.

حسن عباس‌زاده مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی: بر اساس مصوبه دولت از شهریور ماه امسال به جای قیمت ثابت به فرمول برگشتیم اما با توجه به مطالبات بخش خصوصی این امکان هست که هاب اروپا را از فرمول حذف کنیم و در حال مذاکرات و جلساتی در این خصوص هستیم.