باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس نیز پس از حواشی زیاد اطلاعیه تغییر سهام دار عمده خود را در سامانه کدال بارگذاری کرد.

شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت آهن و فولاد ارفع و همچنین شرکت پتروشیمی خراسان از رفع محدودیت‌های گازی خود خبر دادند و در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای شروع فعالیت‌های واحدهای تولید خود را به اطلاع عموم سهامداران رساندند.

سیمان بهبهان و شرکت ریل سیر کوثر نیز پیشنهاد افزایش سرمایه را به مجامع عمومی خود اعلام کردند.