به گزارش اکوایران، اقتصاد از سه بخش «خدمات»، «صنعت» و «کشاورزی» تشکیل شده است. باتوجه به افزایش جمعیت محصل در سال‌های اخیر، توسعه این بخش ضمن بهبود رشد اقتصادی می‌تواند در بهره گیری از دانش و مهارت این دسته از افراد موثر واقع شده و به کاهش جمعیت بیکار منجر شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته اشتغال زنان در بخش صنعت در کل کشور کمتر شده و تقریبا یک چهارم زنان شاغل ایرانی، در این برهه در بخش مذکور فعالیت داشته‌اند. البته این نرخ در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت داشته است.

آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به نیمی از زنان مشغول فعالیت در «سیستان و بلوچستان»، در بخش صنعت اشتغال داشته و بدین ترتیب این استان بالاترین سهم از اشتغال زنان در این حوزه را به خود اختصاص داده است. دلیل این امر را می‌توان استفاده از نیروی کار فامیلی و قرار گیری مشاغلی نظیر سوزن دوزی در زمره کارهای صنعتی عنوان کرد.

در «ایلام» و «لرستان» نیز سهم اشتغال زنان صنعت‌گر کمتر از 10 درصد گزارش شده و بدین ترتیب این دو استان بر پایین‌ترین پله این رده بندی قرار گرفته اند. در ادامه به بررسی سهم اشتغال بانوان ایرانی در بخش صنعت در زمستان 1402 پرداخته و به این سوال پاسخ داده شده است که در چند استان این نرخ نسبت به زمستان 1401 بیشتر شده است.

کاهش سهم بانوان شاغل در بخش صنعت در زمستان 1402

اقتصاد از سه بخش اصلی تشکیل شده است. این سه بخش شامل «خدمات»، «صنعت» و «کشاورزی» است. از میان این بخش‌ها، «صنعت» به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جذب افراد به بازار نیروی کار اثر داشته است. بنابراین این استان به دلیل رشد اشتغال، رشد اقتصادی و جذب افراد دارای مهارت حائز اهمیت شمرده می شود.

در سال‌های اخیر، میزان جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور افزایش یافته و با درنظرگیری اینکه بخش صنعت اغلب به دانش و مهارت نیروی ماهر نیاز دارد، توجه به آن می‌تواند زمینه اشتغال تحصیل کرده های دانشگاهی را فراهم نموده و از نرخ بیکاری آن‌ها بکاهد.

آمارهای منتشر شده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان 1402 سهم زنان شاغل در بخش صنعت در کل کشور به 25.2 درصد رسیده است. به بیان دیگر از هر 100 بانوی 15 ساله و بیشتری که در بازار کار اشتغال داشته اند، بالغ بر 25 نفر در بخش صنعت مشغول فعالیت بوده اند. شواهد خبر از آن می دهد که سهم شاغلین زن بخش صنعت کل کشور در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه در سال 1401 کاهش 1.6 واحد درصدی را تجربه کرده است. بدین ترتیب می توان دریافت که شمار بانوان صنعت‌گر کل کشور در این بازه زمانی کمتر شده است.

آنچه تاکنون مطرح شده، مربوط به سهم اشتغال بانوان در بخش صنعت کل کشور بوده است. بررسی‌ها نشان می دهد که این سهم در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت داشته است. افزون بر آن سهم زنان شاغل در بخش صنعت در زمستان سال گذشته در برخی استان‌ها بالا رفته و در دیگر نواحی کاهش یافته است.

030225

حل معمای رتبه نخست زنان «سیستانی» در سهم از اشتغال بخش صنعت

بررسی داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که در زمستان 1402، سهم اشتغال زنان شاغل در بخش صنعت در 14 استان کشور، بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

در «سیستان و بلوچستان» از هر 100 بانوی شاغل در بازار کار، نزدیک به 49 نفر مشغول فعالیت در بخش صنعت بوده‌اند. به بیان دیگر می توان گفت تقریبا نیمی از زنان شاغل سیستانی، در زمستان گذشته در بخش صنعت کار کرده اند.

در این منطقه، اغلب زنان خانوار و فامیل، مشغول کار در کنار مردان هستند. از سوی دیگر در این استان فعالیت های سوزن دوزی، گلیم و فرش بافی و نظایر آن دارای رونق است. مشاغلی که اگرچه سنتی هستند اما در زمره فعالیت‌های صنعتی جای گرفته اند. بنابراین دلیل بالا بودن سهم اشتغال زنان در منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان ناحیه ای که هنوز لباس مدرنیته بر تن نکرده و احوالات سنتی خویش را حفظ نموده، بدین علت بوده است.

پس از سیستان، بانوان «آذربایجان شرقی» نیز با کسب سهم 42.1 درصدی از اشتغال در بخش صنعت، در جایگاه دوم این رتبه بندی جای گرفته اند. در سایر استان‌ها این نرخ کمتر از 40 درصد گزارش شده است.

سهم اشتغال زنان در بخش صنعت، در 2 استان تک رقمی شد

بر اساس گزارشات مرکز آمار در 17 استان ایران، سهم اشتغال زنان در بخش صنعت کمتر از میانگین کشوری برآورد شده و در محدوده 7.4 تا 24.9 درصدی قرار داشته است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در 2 استان، سهم اشتغال زنان در بخش صنعت کمتر از 10 درصد برآورد شده است. این بدان معناست که در این دو استان، از هر 10 بانوی شاغل در بازار کار، کمتر از 1 نفر مشغول کار صنعتی بوده اند.

«ایلام» با کسب سهم 7.4 درصدی کمترین سهم از اشتغال زنان در بخش صنعت را در زمستان امسال به خود اختصاص داده است. بانوان «لرستانی» نیز با کسب سهم 7.9 درصدی با اختلاف کمی در کنار ایلام قرار گرفته و دومین جایگاه را از حیث کم بودن سهم زنان در اشتغال بخش صنعت به خود اختصاص داده است.

 شواهد حاکی از آن است که در این دو استان سهم اشتغال زنان در بخش صنعت نسبت به زمستان 1401، بیشتر شده است.

030225

افزایش سهم زنان از اشتغال بخش صنعت در 17 استان

نگاهی به تغییرات سهم اشتغال زنان در بخش صنعت در زمستان سال گذشته نسبت به بازه زمانی یکسان در سال 1401 حکایت از آن دارد که در 17 استان این سهم بیشتر شده و در باقی آن‌ها، سهم بانوان از اشتغال در بخش صنعت پایین آمده است.

استان «هرمزگان» با ثبت کاهش 13.1 واحد درصدی بیشترین میزان کاهش در این رقم را به نام خود اختصاص داده است. قم نیز با ثبت افزایش 6.3 واحد درصدی بالاترین نرخ افزایش در سهم مذکور را در میان دیگر استان‌ها به ثبت رسانده است.