در سال ۱۹۲۴، اولین دوره بازی‌های المپیک زمستانی در شامونی فرانسه با حضور ۱۶ کشور و ۱۶ رشته ورزشی برگزار شد. در آن زمان، پرش اسکی تنها رشته‌ای بود که می‌توان آن را واقعاً طاقت‌فرسا نامید.

تا سال ۱۹۹۲، تعداد رشته‌ها و کشورهای شرکت‌کننده در المپیک زمستانی به ترتیب بیش از سه برابر و چهار برابر شد. در این سال، رکورد جدیدی با حضور ۱۸۰۰ ورزشکار برای کسب مدال به ثبت رسید.

تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز بر المپیک زمستانی تأثیر گذاشته‌اند. جنگ جهانی دوم این بازی‌ها را به مدت ۱۲ سال تعطیل کرد و تنش‌های جنگ سرد در دهه ۱۹۶۰ بر حضور ورزشکاران کشورهای کمونیستی سایه انداخت.