یوسف حجت استاد دانشگاه می گوید: اگر استاندارد بنزین تولیدی در کشور ما از یورو ۴ به سمت یورو ۵ و یورو ۶ برود، چون این بنزین‌‎ها برای تکنولوژی پاشش راهگاهی طراحی نشده‌اند، اوضاع آلودگی هوای تهران نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه بدتر هم می‌شود. لذا در موضوع استاندارد سوخت، نباید چشم بسته و کورکورانه تبعیت کنیم!