به گزارش اکوایران: ایران را می‌توان یکی از مسیرهای مهم تزانزیتی در منطقه دانست، کریدوری که در صورت فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌تواند به مسیر‌ اصلی اتصال کشورهای شرق آسیا به اروپا و اتصال کشورهای شمال و جنوب ایران به یکدیگر تبدیل شود. اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها ریلی و جاده‌ای در کشور موجب شده تا در حال حاضر شاهد دور زدن ایران از سوی برخی کشورها برای ترانزیت کالا باشیم. با این حال داده‌های اعلام شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران به ۱۶ میلیون و ۱۲۲ هزار تن رسیده که  این میزان ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 35 درصدی داشته است.

داده‌های گمرک نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی بیشترین میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۱ ماهه سال جاری از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی با ۴ میلیون و ۷۵۴ هزار تن صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش بافته است.

 محمد رضوانی‌فر با اشاره به اینکه در بازه زمانی مورد بررسی مرز پرویزخان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران بوده است، عنوان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ترانزیت خارجی از مبدا گمرک پرویز خان با ۳۶۳ درصد رشد به ۳ میلیون و ۴۹۲ هزار تن رسیده که به عنوان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران در رتبه دوم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی قرار گرفته است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، گمرک باشماق با یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن، بازرگان با یک میلیون و ۱۰۹ هزار تن، سرخس با ۶۵۹ هزار تن، بیله سوار با ۶۳۲ هزار تن، جلفا با ۵۰۵ هزار تن، آستارا با ۵۰۲ هزار تن، بندر لنگه با ۴۵۷ هزار تن و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با ۴۰۷ هزار تن در رتبه سوم تا دهم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی قرار گرفتند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به این نکته اشاره کرد که ۱۴ میلیون و ۲۳۶ هزار تن ترانزیت خارجی از مسیر ایران با سهمی معادل ۸۸.۳۱ درصد از کل ترانزیت خارجی از مبدا ۱۰ گمرک فوق بوده است.

وی افزود: در بین ۱۰ گمرک عمده فوق، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک بازرگان، بیله سوار و جلفا به ترتیب ۱۲.۴۰، ۳.۶۸ و ۲ درصد کاهش و از ۷ گمرک دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

رضوانی فر با اشاره به اینکه پل جدید آستارا نقش مهمی در رونق ترانزیت خارجی جنوب _ شمال را ایفا می کند، افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک آستارا ۲۸ درصد و از مبدا منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا ۸۶ درصد رشد داشته است.