قسمت دهم: انقلاب در پرینت سه بعدی، از کالاهای روزمره گرفته تا اندام انسان

تا سال ۲۰۳۰، پرینت سه بعدی دنیای ما را متحول خواهد کرد. از چاپ لباس و غذا گرفته تا اندام‌های اساسی انسان، این فناوری نوین مرزهای ممکن را جابجا می‌کند.

سرعت چاپ سه بعدی ۳۰ برابر سریع‌تر خواهد شد و این امکان را فراهم می‌کند که بیشتر کالاهای مصرفی را به صورت سه‌بعدی چاپ کنیم.