قسمت هشتم: خداحافظی با ویزیت‌های سنتی؟

در آینده‌ای نه‌چندان دور، ویزیت پزشک ممکن است بسیار متفاوت از امروز باشد. با ظهور فناوری‌های جدید، بسیاری از معاینات و آزمایشات معمولی توسط ماشین‌ها انجام خواهند شد.

بیماران به سادگی باید علائم و تاریخچه پزشکی خود را برای ربات توصیف کنند و ربات با تجزیه و تحلیل این اطلاعات قادر به تشخیص بیماری خواهد بود.