به گزارش اکوایران، جدیدترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد در پاییز امسال بالغ بر 5.5 میلیون نفر از روستانشینان کشور شاغل بوده‌اند. از این تعداد بالغ بر 2 میلیون نفر، مشغول کار در بخش کشاورزی بوده‌اند.

البته سهم اشتغال روستانشینان در بخش کشاورزی برای استان‌های مختلف یکسان نبوده است. شواهد آماری نشان می‌دهد در سه استان کرمان، کرمانشاه و اردبیل سهم روستانشینانِ کشاورز بیشتر از 60 درصد بوده است. در مقابل در دو استان تهران و بوشهر، کمتر از 20 درصد شاغلین به فعالیت در بخش کشاورزی پرداخته‌اند.

کشاورزی، پرطرفدارترین بخش اقتصادی از نگاه شاغلین روستایی

بررسی داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پاییز 1402، از مجموع 5 میلیون و 826 هزار و 224 نفر فرد شاغل در مناطق روستایی، بالغ بر 2 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول فعالیت بوده‌اند. بدین ترتیب در مناطق روستایی شاغلین کشاورز بیشتر از افراد شاغل در بخش خدمات و صنعت بوده‌اند.

آنچه تا‌کنون مطرح شده، تصویر کلی از اشتغال روستائیان کل کشور است. در ادامه سهم شاغلین بخش کشاورزی در هر یک از استان‌ها بررسی شده است.

از هر 100 شاغل روستایی، 40 نفر کشاورزند

اگر کل اقتصاد به صورت یک کیک در نظر گرفته شود، این کیک از سه برش خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل شده است. بنابراین افراد 15 ساله و بیشتر که تمایل به کار کردن داشته و در سن کار نیز قرار گرفته اند، در یکی از این سه بخش مشغول فعالیت می شوند.

بررسی آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد در پاییز امسال، سهم شاغلین روستایی از اشتغال کل کشور 40.3 درصد بوده است. به بیان دیگر در پاییز امسال از هر 100 فرد شاغل، بالغ بر 40 نفر مشغول کار در بخش کشاورزی بوده‌اند. البته اشتغال روستاییان در استان‌های مختلف یکسان نیست و در 13 استان کشور سهم اشتغال در بخش کشاورزی بیشتر از میانگین کل کشور بوده است.

021128

کشاورزی، پیشه 70 درصد روستانشینان کرمانی

بنا بر گزارش مرکز آمار در پاییز سال جاری استان کرمان، بیشترین سهم اشتغال روستانشینان را در بخش کشاورزی داشته است. به بیان دقیق تر در این بازه زمانی، از هر 100 فرد شاغل در استان کرمان، نزدیک به 70 نفر مشغول کار در بخش کشاورزی بوده اند. این رقم در مقایسه با پاییز گذشته 1 واحد درصد کمتر شده است.

در استان کرمانشاه نیز 67.1 درصد از شاغلین، به فعالیت کشاورزی مشغول بوده اند. این سهم در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 5 واحد درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر می توان گفت تعداد روستائیان کشاورز در استان کرمانشاه طی پاییز امسال بیشتر شده است.

سهم اشتغال این بخش در استان اردبیل نیز 62.7 درصد بوده است. بدین ترتیب در  سه استان، اشتغال روستائیان در بخش کشاورزی در سطح بالاتر از 60 درصد قرار گرفته است.

سهم اشتغال روستائیان در 2 استان، کمتر از 20 درصد

در سوی دیگر این طیف، سهم اشتغال روستانشینان در 2 استان کشور، در سطح کمتر از 20 درصد قرار گرفته است. آمارها نشان می دهد استان تهران کمترین سهم از اشتغال روستائیان در بخش کشاورزی را داشته است. به عبارت دقیق تر در این استان از هر 100 نفر تنها 10 نفر مشغول فعالیت در بخش کشاورزی بوده اند. این سهم در مقایسه با پاییز گذشته تغییر ناچیزی داشته است.

همچنین در استان بوشهر 19.3 درصد از شاغلین روستایی در بخش کشاورزی فعالیت کرده اند. این در حالی است که در فصل مشابه سال گذشته، سهم شاغلین روستایی بخش کشاورزی در استان بوشهر 7.5 واحد درصد بیشتر بوده است.

021128