به گزارش اکوایران، موسی غنی‌نژاد به کارهای راجر گریسون در حوزه اقتصاد کلان می‌پردازد و خطاهای جریان اصلی علم اقتصاد را تبیین می‌کند. 

در ادامه غنی‌نژاد درباره خطاهای روش شناختی توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» می‌پردازد و توضیح می‌دهد که اصول علم اقتصاد از «کنش» منتج می‌شود. او به دانشجویان اقتصاد توصیه می‌کند علاوه بر کتب درسی جریان اصلی، در حوزه‌های معرفت‌شناسی و روش‌شناسی نیز مطالعه کنند و همچنین نوشته‌های هایک و میزس را بخوانند.

در پایان غنی‌نژاد تأکید می‌کند که علم اقتصاد توضیح سرریزهای آزادی است و والاترین ارزش و فضیلت آزادی است.