بازار خودرو در ۱۴۰۲ گویی سرزمینی بود که در آن، امیدها رنگ می‌باختند. خریداران منتظر، بارها و بارها امید خود را به از سرگیری واردات، شروع واردات خودروهای دست دوم و کاهش قیمت‌ها گره زدند، اما هر بار با درِ بسته مواجه شده و ناامیدتر از قبل شدند.

نسخه کامل در سایت اکوایران