او افزود: در شبکه حمل و نقل ما به طور متوسط برابر با ۳۲۹ میلیون بشکه نفت خام، گاز مایع، برق و گاز طبیعی مصرف میشود. درحالی که در همین بخش مصرف ترکیه برابر با ۱۸۶ میلیون بشکه نفت خام برآورد می‌شود.

در این مراسم محمدباقر قالیباف اعلام کرد: تمام مشکلات را نباید به گردن دولت به معنای عام یعنی تمام قوا انداخت و مشکلات امروز ناشی از ضعف بخش خصوصی هم است.

رئیس مجلس با اشاره به ثابت بودن مشکلات در بیش از ۳۰ سال گذشته اعلام کرد: چه کسی باید پاسخگو باشد؟ دولت یا بخش خصوصی. باید چاره‌اندیشی کرد. در خصوص بسیاری از مسائل بحث سلیقه مطرح نیست و راهکار روشن است.

او در بخشی از نقدهایش به دولت خاتمی و روحانی و عدم توجه آنها به موضوع آلودگی هوا به رغم پیگیری های خود اشاره کرد.

به گفته او از ۳۲ سال گذشته تاکنون مشکلاتی که مطرح میشود دائم تکرار میشود و پیشنهادات همان پیشنهادهاست ؛ انگار مشکلات حل نشده است.